Laat het Universum je geven wat je wilt 

Voor degene die nog niet bekend zijn met de Wet van Aantrekkingskracht volgt hier een beknopte samenvatting. Mocht je aandacht daarna zijn getrokken, dan raad ik je aan om een van de boeken in onderstaand lijstje (of allemaal!) te lezen. 

Bij de Wet van Aantrekking gaat het allemaal om aantrekkingskracht. Je kunt dit principe zien als een magneet: niemand weet exact hoe een magneet werkt, maar iedereen weet wel dat het werkt.  

Alles om ons heen bestaat uit energie; mensen, dieren, bomen, stenen, de aarde, de kosmos. Dus onze gedachten bestaan ook uit energie. We trekken aan waar we in onze gedachten mee bezig zijn. Maak je je altijd druk over geld, dan heb je dus ongetwijfeld vaak geldzorgen. Maak je je altijd druk over je werk, dan voelt je je vaak gestrest over je werk. De Wet van Aantrekking kan je helpen om je manier van denken te veranderen. 

Er zijn 3 stappen die belangrijk zijn bij het in praktijk brengen van de Wet van Aantrekking. Er wordt ook wel gesproken over de Drie V’s:

  1. Vragen

Stap 1 doe je eigenlijk al: elk moment van de dag verzend je gedachten. Alles waar jij je aandacht op richt trek je aan. Je trekt dus ook dingen aan die je niet zou willen, simpel en alleen al omdat je je er zorgen over maakt en dus over piekert. Voorbeeld: je wilt geen geldzorgen? Je denkt dus aan geldzorgen, aan het gebrek aan geld, en je zult dus steeds meer geldzorgen krijgen zolang je je hier zoveel aandacht aan besteed. 

Bij deze eerste stap kan het helpen om eerst even 5-10 minuten te mediteren en tot rust te komen. Hierdoor versterk je je geest en zul je meer ontspannen worden. Stel jezelf heel duidelijk voor wat je wilt en stuur dit beeld naar het universum. Het universum zal je een antwoord geven. Als je niet duidelijk bent of het niet zeker weet, dan krijgt het universum een onduidelijke trilling door en zal het jou vervolgens een ongewenst resultaat terugsturen. Zorg er dus voor dat het iets is waar je erg enthousiast over bent en twijfel niet aan jezelf als je eenmaal een beslissing hebt genomen. Stel jezelf voor dat je datgene wat je wenst, reeds bezit. Visualiseer. Hoe specifieker je bent, hoe beter.

  1. Vertrouwen

De tweede stap is ‘Vertrouwen’. Dit betekent dat je een onvoorwaardelijk vertrouwen moet hebben dat je zult krijgen waar je om vraagt. Het universum geeft je namelijk alles waarom je vraagt. Dit geldt voor ervaring, spullen, maar ook voor relaties. Alles wat je ooit hebt gewild, bewust en/of onbewust, is opgeslagen in het universum. 

Bij deze stap kan het helpen om je wensen en je vertrouwen op papier te zetten. Zet je wens op papier. Begin met: “Ik voel me zo blij en dankbaar dat…” en eindig je zin (of alinea) met een uitleg aan het universum wat je precies wilt. Schrijf het in de tegenwoordige tijd, alsof je het nu al hebt. Vermijd negatieve woorden. Totdat je wens is uitgekomen, sluit je iedere dag je ogen en stel je jezelf voor dat datgene wat je wilt nu al plaatsvindt.

  1. Voelen

De derde stap is ‘Voelen’. Dit betekent dat als je werkelijk wilt aantrekken wat je wilt, je het ook moet voelen. Je moet als het ware doorvoelen dat je al hébt wat je wenst. Dit is de lastigste stap, en zonder ‘Vertrouwen’ (stap 2) wordt deze stap heel moeilijk. Begin dus met vragen van kleine dingen om je vertrouwen te laten groeien. 

Het uitoefenen van dankbaarheid is een mooie manier om bij te dragen aan deze stap. Hou bijvoorbeeld een dankbaarheidsboekje bij waarin je dagelijks goede dingen opschrijft die het universum je heeft gegeven. Wees dankbaar voor wat je al hebt en voor wat je al allemaal hebt gekregen van het universum. Als je je dankbaar voelt, bevind je je in een positieve staat en zend je positieve trillingen uit richting het Universum. Als je dankbaarheid toont, zorgt dit ervoor dat het universum je wens des te sneller zal vervullen.

Zorgt ervoor dat je geduldig blijft en niet gestrest raakt als je wens niet onmiddellijk uitkomt. Wees geduldig en ga niet piekeren over hoe dingen zich gaan manifesteren. Hierdoor zendt je onzekerheid uit richting het Universum. Probeer daarom om eerst dingen te wensen die gemakkelijk en meetbaar zijn. Wanneer je wens dan uitkomt, zul je zeker weten dat je precies hebt gekregen waar je om gevraagd hebt en leer je geloven in de Wet van Aantrekking. Blijf daarnaast altijd positief en geloof altijd dat datgene waar je op wacht uiteindelijk uit zal komen, los van hoe lang het proces ook duurt.

Ik kan me voorstellen dat je dit nogal lastig te geloven vind en misschien wel sceptisch bent over het bestaan van de Wet van Aantrekking. Dat kan. Maar ook al zou je er niet in geloven, als je positief leert denken, ga je je vanzelf positiever voelen en leef je een gelukkiger leven. Dat wil toch iedereen? 

Boeken die gaan over de Wet van Aantrekking: 

  • Het Geheim – Rhonda Byrne
  • Het Universum staat achter je – Gabrielle Bernstein
  • Vraagt en het wordt gegeven – Esther Hicks
  • De Wet van Aantrekkingskracht – Esther Hicks
  • Master your Mindset – Michael Pylarczyk
  • De kracht van het nu – Eckhart Tolle